محصولات

محصولات ما

شامل انواع قطعات دستگاه های نساجی

در این قسمت انواع دستگاه های نساجی را مشاهده میکنید . میتوانید با کلیک بر روی هر یک از آن ها قطعات هر دستگاه را دیده و در صورت نیاز برای تهیه آن قطعه با ما تماس حاصل نمایید.

Ceramics

Barmag

Volkmann

Schlafhorst

Zinser

Rieter

Savio

Icbt

Open End

متفرقه

فهرست